Ana sayfa

Prof. Dr. ALİ BARUTÇU

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.
Yara İyileşmesi Bilim Dalı

Tel: 232 412 35 00

ALİ BARUTÇU KİMDİR

06/07/1953’  te İstanbul’ da doğdu. Makedonya göçmeni baba ile Saraybosna göçmeni annenin çocukları olarak dünyaya gelen Barutçu, kendini yarı Arnavut, yarı Boşnak olarak tanımlasa da  özetle; “Ne mutlu Türküm diyene” diyor.

İlk  ve orta öğrenimini, Çanakkale’ nin Biga ilçesinde tamamladı. 1970 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1977 yılında mezun oldu. Her zaman “Benim Kuşağım” dediği vatansever “68” kuşağıyla övünen Dr. Barutçu, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilimdalı’ nda başladığı altı yıllık uzmanlık eğitimini 1983 yılında tamamlayarak, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı oldu. Askerlik görevini de Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Plastik ve Rek. Cerrahi kliniğinde yaptıktan sonra; mecburi hizmet görevi için gittiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ANABİLİM Dalını kurdu. 1987 yılında “Doçent” ve 1993 yılında “Profesör” oldu. 1989 yılından beri de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurduğu Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında çalışmaktadır. Bu Üniversite de de Anabilim Dalı başkanlığının yanı sıra, Başhekim yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü, Vakıf Genel müdürlüğü gibi görevler üstlendi.

1976 yılında Nurşen Barutçu ile evlenen Dr. Barutçunun Burcu ve Burak isimli iki çocuğu vardır.

Yüzün üzerinde makalesi olan Dr. Barutçu‘ nun kitapları arasında:

 1. Grabb&Smith’ s Plastic Surgery, Chapter 58;1997, Mastopexy and Mastopexy Augmentation
 2. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, 1989, 3.35 Yaşlı Yüzün Yenilenmesi 3
 3. Meme Hastalıkları, 2001, Bölüm 82; Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu tomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu
 4. Çocuk Cerrahisi, 1995, Bl:26 Çocuk Yanıkları
 5. Dudak Damak Yarıkları, 1999, Tek taraflı Yarık Dudak Burnu
 6. Güncel Yönleriyle Kronik Yara, 2010, Bl:16, Yara tedavisindeki Gelişmeler, Gelişmiş Yara Pansuman Malzemeleri
 7. Kronik Yarada Güncel Yaklaşımlar 2013, Yara Aletleri
 8. Diyabetik Ayak ve Enfeksiyonları Tedavisi, 2016

KURDUKLARI:                                                                                                              

 1. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi   Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı,
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yara İyileşmesi Bilim Dalı
 4. Türk Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği (WMAT)
 5. Kosova Yara Derneği (WMAK)
 6. Balkan Yara Dernekleri Konfederasyonu, (BALWMA9)
 7. Balkan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (BAPRAS)

 

DR. ALİ BARUTÇU ve SANAT:

Dr. Barutçu’ nun güzel sanatlara yatkınlğı, ortaokuldayken resim öğretmeni Kevser Ozangil tarafından fark edildi ve Öğretmeni tarafından özel eğitime alındı. Lise son sınıfa kadar tek arzusu Güzel Sanatlar Akademisine gitmek olan Dr. Barutçu, “ressam, heykeltıraş olup aç mı kalacaksın” şeklindeki çevre baskılarına boyun eğerek  dereceyle kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Fakat güzel sanatlara olan tutkusu 1977 de doktor olduktan sonra bu duygularını tatmin edebileceği; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığına yönlendirdi.

Fakat Estetik Cerrahinin yanı sıra; yağlı boya resim,  ağaç ve taş oymacılığıyla da uğraşan Dr. Barutçu;, zaman zaman sergiler de açtı. 1999 yılında Internatıonal Woman Solidarity Association’ ın açtığı rölyef yarışmasında “Eros ve Çocuk” adlı eseriyle birincilik ödülünü kazandı.

Taş Hat ve Taş Nü sergileri açtı. Sanat çalışmaları halen devam eden Dr. Barutçu, çok güzel kaneviçe işlemekle de öğünür.

 

ALI BARUTÇU & YARA

Dr. Barutçu, uzmanı olduğu “Plastık, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı” yelpazesinde özellikle burun ve meme estetiğinde özel ilgi duyan Barutçu; burun estetiğine “Probleme Dayalı Burun Estetiği” tekniğini tanımlarken, Plastik Cerrahide de en çok ilgi duyduğu yarık dudaklar için de “Tek taraflı Yarık Dudak Burnu” tekniğini tanımladı. 1990’ lı yılların sonlarında Avrupa başta olmak üzere , ”Yara Tedavisi” nin bütün dünyada kazandığı  önemi fark eden Barutçu, iki arkadaşıyla (Prof. Dr.  Semih Başkan ve Doç. Dr. Bülent Erdoğan) 1996′ da Ankara da “YARA BAKIMI VE DOKU ONARIMI DERNEĞİ” ni kurdu. Kurulduğu günden beri derneğin yönetim kurulu üyesi olup halen ikinci başkanlığını yürütmektedır.  Yara tedavisinde daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti verebilen Anabilim Dalında 2013 yılında Türkiye’ nin ilk ve tek “Yara İyileşmesi Bilim Dalı” nı kurdu ve halen başkanlığını yürütmektedir.

2001 yılında geçirdiği kısmi felç ve kalça protezi ameliyatı sonrası, aktif cerrahiyi bırakan Dr.  Barutçu tüm gayretiyle kendini yara tedavisine yönlendirmiştir.  Bu bilim dalında iyileşmeyen yaralarda uyguladığı “kablosuz elektrik stilümünasyonu, bor tedavisi, PRF tedavisiyle çığır açmıştır.

Yara tedavisi konusunda da pek çok makalesi olan Dr.  Barutçu’ nun EWMA Dergisinde yayınladığı “Anadolu’da Yara Tedavisi” ve “Bası Yarasını Korunmanın İlk Literatürü Kuran-ı Kerim” makaleleriyle Avrupa’da ses getirmiştir.

 

DERSLER

Prof. Dr. ALİ BARUTÇU

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.
Yara İyileşmesi Bilim Dalı

Tel: 232 412 35 00

BASINDA ALİ BARUTÇU